V prosinci vyhověly všechny kontrolované vzorky pohonných hmot

(Praha, 6. únor 2024) Česká obchodní inspekce monitorovala kvalitu pohonných hmot v měsíci prosinci loňského roku. Odebrala 174 vzorků, všechny vzorky vyhověly stanoveným jakostním požadavkům.

Česká obchodní inspekce pokračovala v pravidelných kontrolách jakosti pohonných hmot. Na čerpacích stanicích v ČR odebrala v prosinci 2023 celkem 174 vzorků pohonných hmot. Všechny kontrolované vzorky vyhověly stanoveným jakostním požadavkům stejně jako v měsíci listopadu, kdy bylo kontrolováno 236 vzorků a taktéž všechny vyhověly stanoveným jakostním požadavkům.

Odebrané vzorky pohonných hmot dle druhů – prosinec 2023
druh palivaodebrané vzorkyv %nevyhovující vzorky% z druhu paliva
motorové benziny6537,3600,0
motorové nafty8448,2800,0
FAME00,0000,0
směsná motorová nafta00,0000,0
motorová nafta B1000,0000,0
motorová nafta s vysokým obsahem FAME00,0000,0
parafinická motorová nafta00,0000,0
LPG2413,7900,0
CNG, bio-CNG10,5700,0
LNG, bio-LNG00,0000,0
Ethanol E8500,0000,0
Celkem174100,000,0

Biopaliva v pohonných hmotách

Ve sledovaném období byl kontrolován obsah methylesterů mastných kyselin u 84 vzorků
motorové nafty. Obsah ethanolu v motorových benzinech byl zkontrolován u 65 vzorků. Laboratorními rozbory nebylo zjištěno překročení přípustné horní hranice obsahu biosložek u odebraných vzorků sledovaných motorových paliv.

Závěr

Podobně jako v měsíci listopadu nebyl v prosinci 2023 zjištěn žádný nevyhovující vzorek pohonných hmot. Vzorky FAME, směsné motorové nafty, motorové nafty B10, motorové nafty s vysokým obsahem FAME, parafinické motorové nafty, bio-CNG, LNG, bio-LNG a ethanolu E85, nebyly vzhledem k vývoji na trhu s pohonnými hmotami v měsíci prosinci 2023 odebrány.

Výsledky kontroly jakosti pohonných hmot podle inspektorátů:

InspektorátbenzinynaftaLPGCNGE85Celkem
ODNODNODNODNODNODN
Středočeský a Hl. m. Praha100120000000220
Jihočeský a Vysočina90120600000270
Plzeňský a Karlovarský90120600000270
Ústecký a Liberecký90120000000210
Královéhradecký a Pardubický90120600000270
Jihomoravský a Zlínský100120601000290
Olomoucký a Moravskoslezský90120000000210
Celkem65084024010001740

Legenda: OD = odebráno, N = nevyhověl

Přílohy:

1. Monitoring a sledování jakosti pohonných hmot prosinec 2023

2. Monitoring a sledování jakosti pohonných hmot leden–prosinec 2023